Uzmanlıklarımız

HİZMET VERDİĞİMİZ BRANŞLAR

Aksu Hukuk Bürosu listelenen branşlarda uzun yıllar içerisinde deneyim kazanmış ve uzmanlaşmıştır.

Aksu Hukuk Bürosu, gerek kişilerin sigorta şirketleriyle gerek sigorta şirketlerinin birbirleriyle ve kişilerle olan sigorta ilişkilerinden doğan hukuki uyuşmazlıkların çözümünde alanında uzman avukatları ile hukuki yardım sağlamaktadır. Sigortadan kaynaklanan tazminat talepleri, (Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası, Motorlu Kara Taşıtları İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası, Kasko Sigortası, Yangın Sigortası, Hırsızlık Sigortası ve diğer tüm sigorta […]

SİGORTA HUKUKU

Ticari hayatta sıkça kullanılan bono, poliçe, çek gibi kıymetli evrak sıkı şekil şartlarına ve prosedürlere bağlanmıştır. Bu nedenle ticari hayatımızda bu evrakın kullanımına ilişkin pek çok dava ve uyuşmazlık ortaya çıkmaktadır. Aksu Hukuk Bürosu poliçe, bono ve çek ile ilgili hukuki ihtilaflar, ödememe protestosu, cirantaların sorumluluğu ve benzer konularda ticari hayatımızda sıkça ortaya çıkan sorunların […]

TİCARET HUKUKU
İCRA İFLAS HUKUKU

İcra İflas hukuku ülkemizde toplumun her kesimini yakından ilgilendiren bir hukuk dalıdır. Sadece alacaklının alacağına kavuşması değil, borçlunun da borca itirazı, şikayet, istihkak iddiası, istirdat davası, menfi tespit, takas mahsup, zamanaşımı gibi savunma mekanizmaları ve defileri de bu hukuk dalının kapsamı içindedir. İcra İflas Kanunu temel olarak alacaklının alacağına kavuşmasını sağlar nitelikte kabul edildiğinden, buna […]

İŞ HUKUKU

Aksu Hukuk Bürosu,  iş ve sosyal güvenlik hukuku alanında her türlü hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. Amacımız gerek uyuşmazlık ortaya çıkmadan ve hak kaybı meydana gelmeden önleyici hukuki danışmanlık vererek uyuşmazlıkların daha ortaya çıkmadan oluşmasını engellemek, gerekse ortaya çıkan uyuşmazlığın çözümü konusunda doğru ve kaliteli hukuki yardımda bulunmaktır. Büromuz, işe iade davaları ve işçilik alacaklarına ilişkin […]

Sigorta Hizmetlerimiz

Sigorta Şirketlerine Verilen Profesyonel Hizmetler

ARAÇ DEĞER KAYIPLARI

Değer Kaybı Dava Süreçleri Yönetimi, Raporlanması, Tahkim Süreçlerinin Yönetimi

KAZA KUSUR DEĞERLENDİRME

Trafik Kaza Kusur Değerlendirme, Bilirkişilik ve Tahkim Süreç Yönetimleri ve Alacakların Tahsilat Süreçleri

RÜCU DOSYA TAHSİLATLARI


İdari ve Hukuki Takip Süreçlerinin Yönetimi, Arama Hizmetleri

ÇAĞRI MERKEZİ HİZMETLERİ


Uzman Arama Ekibimiz ile Profesyonel Altyapımız ile

Danısmak İstediginiz Bir Konu?

Bize Formu Doldurarak Ulaşabilirsiniz.

    Online Ödeme Sistemi

    FERDA AKSU
    FERHAT AKSU